Punjabi and Punjab  ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

Kafian Shah Hussain (Madho Lal Hussain)

کافیاں شاہ حسین ( مادھو لال حسین )

کت گن لگیں گی شوہ نوں پیاری


گُھم چرخڑیا؛ تیری کتن والی جِیوے نلیاں وٹن والی جِیوے


مِتراں دی مجمانی خاطر دل دا لہو چھانی دا )


جاں جیویں تاں ڈردا رہو وو
کھوج کے لئے الفاظ بغیر اعراب  ( یعنی زیر زبر وغیرہ ) کے لکھیں۔

1-2-3-4         5-6-7-8         9-10-11-12         13-14-15-16         17-18-19-20         21-22-23-24         25-26-27-28         29-30-31-32         33-34-35-36         37-38-39-40         41-42-43-44         45-46-47-48         49-50-51-52         53-54-55-56         57-58-59-60         61-62-63-64         65-66-67-68         69-770-71-72         73-74-75-76         77-78-79-80         81-82-83-84         85-86-87-88         80-90-91-92         93-94-95-96         97-8-99-100         101-102-103-104         105-106-107-108         109-110-111-112         113-114-115-116         117-118-119-120         121-122-123-124         125-126-127-128         129-130-131-132         133-134-135-136         137-138-139-140         141-142-143-144         145-146-147-148         149-150-151-152         153-154-155-156         157-158-159-160         161-162-163-164-165        


شاہ حسین ( مادھو لال حسین )   Shah Hussain
صوفیانہ شاعری ، شانت رس
شاعراں دی شاعری

174662

Back to Previous Page Back to Previous Page